ZER DA WEB 2.0 EDO INTERNET BERRIA?WEB 2.0 OROKORREAN ETA WEB 2.0 BALIABIDEAK IRAKASKUNTZAN BI KONTZEPTU-MAPATANweb2.0.cmap.jpg

WEB 2.0 IRAKASKUNTZAN 10 MINUTUKO BIDEO BATEAN (GAZTELANIAZ)


WEB 2.0 BEGI-KOLPE BATEANmapaweb20mini.png


WEB 2.0 EDO INTERNET BERRIAZ GEHIAGO JAKIN NAHI BADUZU